управител, управител, последно обновил този профил на 2009-11-05
София, ул.Георги С. Раковски 121
И на още 1 адрес в: София - град
http://www.uno-sofia.com http://yellowpages.bg/bg/members/samira-travyl/